Consultancy

Stelt de integratie van informatiesystemen en infrastructuur uw organisatie voor een uitdaging? Bijvoorbeeld na samenvoeging met een collega-gemeente?

Ziet u de risico’s van cybercrime en vraagt u zich af hoe de beveiliging van de systemen optimaal en toekomstbestendig kan worden ingericht met wat nu al aanwezig is zonder in te leveren op werkbaarheid voor medewerkers en toegankelijkheid voor burgers?


Vragen verouderde systemen om updates, maar worden deze niet meer ondersteund, terwijl ze wel cruciaal zijn voor de uitvoering van werkprocessen?


Is de interdisciplinaire kennis en ervaring op het gebied van integratie, migratie en security in uw organisatie ontoereikend om de verschillende systemen op een goede manier aan elkaar te knopen?,
Of komt u simpelweg tijdelijk deskundige handen tekort?

Heeft u behoefte aan advies en oplossingen, die

  • Uitgaan van wat er al is
  • Veilig, toekomstbestendig én werkbaar zijn,
  • en zo min mogelijk tijd, geld en gedoe kosten?

Als uw antwoord op een of meer van bovenstaande vragen ja is, dan zijn wij er om u te helpen.


Met IT-Futures maakt u gebruik van (of haalt u in huis) actuele kennis van ICT en meer dan 25 jaar hands-on ervaring met gemeentelijke informatiesystemen en infrastructuren, virtualisaties, migraties, integraties, , role based access control, storage, licenties, databasemigraties, (her)inrichting en coördinatie van beheerorganisatie, coaching van coördinatoren I&A, support en meer. Voor een uitgebreide lijst van systemen en software klik hier.
Onze werkwijze kenmerkt zich door een projectmatige, interdisciplinaire, sociale én slagvaardige aanpak. De focus ligt op een veilig en integraal werkbaar resultaat voor de gehele organisatie. 
Werkbaar voor de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de maatschappelijke taken van de gemeente én voor de medewerkers die ervoor zorgen dat de systemen naar behoren functioneren.
We zeggen wat we doen. En we doen wat we zeggen. We bieden oplossingen op maat en schromen niet om onduidelijkheden of issues op te helderen, als deze een optimale werking in de weg staan. We nemen het maatschappelijk belang van de organisatie als uitgangspunt. Dat betekent dat onze adviezen en oplossingen als doel hebben met zo min mogelijk kosten in een zo kort mogelijke tijdsspanne een maximaal resultaat te leveren.
Door onze jarenlange ervaring met de lokale overheid zijn wij als geen ander bekend met de complexiteit van het applicatielandschap en onderliggende infrastructuur. Hierdoor krijgen wij snel inzicht in de omgeving en wat er nodig is om deze beter te laten functioneren.

Voor een advies op maat draaien we een afgesproken periode mee in de organisatie, waarin we voorkomende issues direct verhelpen en tegelijkertijd in kaart brengen welke uitdagingen er zijn en wat er voor nodig is om deze structureel te verhelpen. Een risico-analyse kan onderdeel uitmaken uitmaken van het project, indien u dat wenst.